2019/2020 õppeaasta

* Kui tunni toimumiskohaks on märgitud Punane 48 Stuudio, siis toimuvad tunnid Punane

tänav 48 II korrusel asuvas saalis. Samas majas asub Pihlaka kohvik ja Crazy Bee Mängutuba.

 

* Tunniplaanis võib ette tulla muudatusi!

KUUTASUD:
Lasteaia tantsutunni kuutasu koosneb kahest osast: igakuine kohatasu 10€, millele lisandub

2,50 € iga kohal käidud tunni eest.

Kooligruppide kuutasu 42€

Tundide eest tasumine toimub esitatud arve alusel.

PS! Kui olete otsustanud, et laps liitub meie tantsukooliga, siis sõlmime lapse esindajaga lepingu. Laps saab selle trennis õpetaja käest (või õpetaja paneb lapsele kappi) ja sellest siis 1 eksmplar

tuleb tantsukoolile tagastada. Sinna lepingusse saab lapsevanem kirjutada oma kontaktid. Meie

koolil on koolitusluba ja makstud õppemaksult saab tulumaksu tagasi (see lapsevanem, kellega

on sõlmitud leping).